Entertainment

Displaying 1-10 out of 27

Sort by:

Country and Region

Speciality

Wildlife Attractions

Dujiangyan Panda Base

Dujiangyan
Chengdu, Southwest China  

71 Reviews

Sights & Landmarks

Jinli Ancient Street


Chengdu, Southwest China  

23 Reviews

Places of Natural Beauty

Mt. Qingcheng (Qingcheng Shan)


Chengdu, Southwest China  

11 Reviews

Places of Natural Beauty

Dujiangyan Irrigation System


Chengdu, Southwest China  

10 Reviews

Museums & Exhibitions

Museum of Sichuan Cuisine (Chuancai Bowuguan)


Chengdu, Southwest China  

8 Reviews

Sights & Landmarks

Du Fu Cottage


Chengdu, Southwest China  

1 Reviews

Religious Sites

Wuhou Memorial Temple (Temple of Marquis Wu)


Chengdu, Southwest China  

1 Reviews

Sights & Landmarks

Kuan Zhai Alley (Kuan Zhai Xiang Zi)


Chengdu, Southwest China  

1 Reviews

Places of Natural Beauty

Jiuzhai Valley

Jiuzhaigou, Aba
Chengdu, Southwest China  

1 Reviews

Wildlife Attractions

Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding

1375 Xiongmao Avenue
Chengdu, Southwest China  

480 Reviews